Privacy statement

Reviewgids is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacy statement.

Contactgegevens

reviewgids logo bij privacy statement. Reviewgids respecteert jouw privacy

Reviewgids.nl
Heintje Davidsplein 34
7207 GL Zutphen
info@reviewgids.nl

Persoonsgegevens die Reviewgids verwerkt

Reviewgids verwerkt geen persoonsgegevens omdat op de Reviewgids website geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruikt Reviewgids social media plugins.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Reviewgids verwerkt

Reviewgids heeft geen intenties om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Overigens kan Reviewgids niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Reviewgids adviseert ouders om betrokken te zijn bij de online activiteiten van kinderen. Zo kan worden voorkomen dat er gegevens verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat Reviewgids zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld, neem dan contact op. Dat kan via info@reviewgids.nl.

Met welk doel en op basis van welke grondslag Reviewgids persoonsgegevens verwerkt

De Reviewgids website verwerkt jouw persoonsgegevens met het volgende doel:

  • Reviewgids analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren. Zo kan het aanbod van producten en diensten nog beter worden afgestemd op jouw voorkeuren.
Geautomatiseerde besluitvorming

Reviewgids neemt geen besluiten over zaken op basis van geautomatiseerde verwerkingen die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een moderator van Reviewgids) tussen zit.

Hoe lang Reviewgids persoonsgegevens bewaart

Reviewgids bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Reviewgids verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Reviewgids gebruikt

Reviewgids gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Reviewgids gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatst Reviewgids cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat Reviewgids op maat gemaakte content en advertenties kan aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan de Reviewgids website heeft Reviewgids je al geïnformeerd over deze cookies en is om jouw toestemming gevraagd voor het gebruik ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Reviewgids. Verder heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Reviewgids een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die Reviewgids van jou beschikbar heeft in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@reviewgids.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt Reviewgids jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Reviewgids reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Reviewgids wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe Reviewgids persoonsgegevens beveiligt

Reviewgids neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Daarom is dit privacy statement ook op de website te vinden. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@reviewgids.nl

Vragen, opmerkingen of suggesties?

Heb je vragen of opmerkingen bij dit privacy statement van Reviewgids? Of heb je suggesties voor nieuwe artikelen waaraan Reviewgids op de website aandacht kan besteden? Neem dan gerust contact op via info@reviewgids.nl of bezoek onze contact pagina.

Lees meer over de werkwijze van Reviewgids

Neem contact op met Reviewgids